HomeModul
0 vote
3 views
. Soal Sejarah oleh Pemula (130) | 3 views

1 Jawaban

0 vote

Peranan kerajaan Islam dalam sejarah perkembangan Islam di nusantara ialah sebagai berikut :

  • Mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di kerajaan tersebut.
  • Mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya.
  • Memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah.
  • Menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam.
  • Dalam bidang keamanan, kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian kepada seluruh rakyat, sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu dengan ancaman keselamatan.
oleh Ambisius (26,974)

Soal terkait

0 vote
1 jawaban
0 vote
1 jawaban
0 vote
1 jawaban
ditanya 12 Mar . Soal Sejarah oleh huwatunn Pemula (102) | 7 views
+1 vote
1 jawaban
+2 vote
1 jawaban
ditanya 18 Des 2018 . Soal Sejarah oleh susi layla Pemula (70) | 6 views
0 vote
1 jawaban
0 vote
1 jawaban
ditanya 9 Mar . Soal Sejarah oleh liyla Pemula (59) | 5 views
0 vote
1 jawaban
ditanya 8 Okt 2018 . Soal A. Islam oleh SilvanudinJr | 11 views
286 Online
2 Anggota And 284 Tamu
6,838 soal
7,398 jawaban
31 komentar
827 anggota